Kumura Dojo

Etykieta w dojo

 1. Aikijujutsu wymaga od adeptów odpowiedniej postawy. Niezbędny jest szacunek do nauczyciela i innych uczniów, skromność, pracowitość, skrupulatność w wykonywaniu ćwiczeń, koncentracja oraz przede wszystkim otwarty umysł i logiczne myślenie.
 2. Bardzo istotne jest, aby strój, w którym będziemy ćwiczyć był schludny i czysty, w żadnym wypadku nie potargany – wg. wielu mistrzów strój świadczy o postawie ćwiczącego. Drogę pomiędzy szatnią a salą pokonujemy w klapkach (zori). Po wejściu na salę kłaniamy się w stronę Kamiza (ściana  z mon Kumura Dojo Ryu), po czym ustawiamy klapki piętami do maty tak, aby nie przeszkadzały wchodzącym na salę.
 3. Przed rozpoczęciem keiko zdejmujemy całą biżuterię, zegarki i inne ozdoby, aby nie przeszkadzały w ćwiczeniach lub nawet nie doprowadziły do kontuzji. Telefony komórkowy powinny zostać wyciszone lub wyłączone. Jeżeli telefon zadzwoni w trakcie keiko, należy go jak najszybciej wyłączyć bez odbierania.
 4. Wszyscy dbają o czystość tatami, należy więc zabrać ze sobą niewielką szmatkę do wytarcia maty.
 5. Czas przed przyjściem Sensei'a można przeznaczyć na wstępne ćwiczenia rozgrzewające oraz znalezienie partnera do ćwiczeń.
 6. Po wejściu Sensei'a na salę należy zachować ciszę. Wszyscy siadają w rzędzie począwszy od najstarszych stopniem po prawej stronie aż do najkrócej ćwiczących po lewej.Istotne jest, aby siedząc w seiza zachowana była równa linia wyznaczona linią kolan siedzących, oraz zachowanie odpowiednich odstępów, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem.
 7. Trening zaczyna się zawsze od chwili koncentracji poprzez komendę "mokuso". Każdy zamyka oczy i stara się oczyścić z emocji i uspokoić. Po usłyszeniu pierwszego gongu wszelkie emocje powinny zostać odrzucone i ustąpić miejsca pełnej koncentracji. Po drugim uderzeniu medytacja dobiega końca. Następuje po niej kolejno kilka ukłonów - na powitanie, w stronę gaku, w stronę sensei'a oraz osoby z którą ćwiczymy.
 8. Osoba która spóźni się na keiko powinna usiąść w rogu sali w pobliżu drzwi i poczekać na pozwolenie Sensei'a na dołączenie do ćwiczących. Po uzyskaniu pozwolenia kłania się i szybko dołącza do już ćwiczących.
 9. Każdorazowo gdy prowadzący przerywa ćwiczenia w celu przekazania uwag czy też pokazania nowej techniki wszyscy ćwiczący powinni jak najszybciej wrócić na swoje miejsca w szeregu siedzących. Po demonstracji kłaniają się prowadzącemu i powracają do ćwiczeń.
 10. Każda technika powinna się rozpocząć i zakończyć ukłonem do partnera jako podziękowanie za wspólne ćwiczenie.
 11. Uczeń wywołany przez nauczyciela do prezentacji techniki powinien ukłonić się w pozycji niskiej, a następnie szybko do niego podejść. Po zakończeniu demonstracji uczeń powinien odsunąć się, ponownie ukłonić w pozycji niskiej i dopiero wtedy wrócić do ćwiczeń.
 12. Podczas ćwiczeń gdy uczeń otrzymuje instrukcje skierowane bezpośrednio do niego - siada seiza i uważnie obserwuje, słuchając uwag prowadzącego. Po wysłuchaniu uwag kłania się prowadzącemu przed ponownym przystąpieniem do ćwiczeń. Jeżeli sensei udziela uwag ćwiczącym w pobliżu, można na chwilę przerwać ćwiczenia i siedząc seiza obserwować demonstrację techniki.
 13. Uczeń, który chce zadać podczas keiko pytanie nauczycielowi, powinien do niego podejść - nie należy wołać, krzyczeć czy też przywoływać gestami.
 14. Jeżeli wystąpi potrzeba opuszczenia Dojo w trakcie treningu należy poprosić o zgodę prowadzącego.
 15. Rozmowę podczas ćwiczeń należy ograniczyć do minimum, aby nie dekoncentrować siebie ani ćwiczących w pobliżu.
 16. Na macie zabronione jest jedzenie, picie czy żucie gumy. Zabronione jest uczestniczenie w zajęciach pod wpływem alkoholu lub inncyh środków odurzających.
 17. Należy pamiętać, że Aikijujutsu  nie kończy się w Dojo, a Sensei nie jest "sprzedawcą" technik, któremu tylko płaci się za usługi. Takie podejście oznacza brak lojalności oraz niezrozumienie zasad i ducha Aikijujutsu Kumura Ryu.
 18. W razie wątpliwości lub problemów należy zwrócić się o pomoc do prowadzącego lub starszych kolegów (koleżanek), którzy na pewno z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania.

Uwagi dla osób pragnących obejrzeć trening Aikijujutsu:

 1. Nie należy rozmawiać ani zakłócać ciszy poprzez używanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń, komentarze odnośnie prowadzącego czy też ćwiczących, nie należy jeść, pić czy też palić na terenie Dojo. Nie wolno wchodzić na matę w obuwiu, siadać czy też kłaść się na niej lub przybierać lekceważącej pozycji.
 2. Chcąc używać kamer lub aparatów fotograficznych, należy najpierw spytać o zgodę prowadzącego.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do postępowania w innych lub w/w sytuacjach należy pytać prowadzącego.
PRZYPISY
generate time: 0.057 s, memory: 1.90